Думичка за Адвент

Мили младежи, забелязвате ли че Коледата наближава? Не се съмявам, вече виждаме украсените магазини и чуваме коледни песнички. Вярвам че няма да се радвате само от месото на заколеното прасе. Има друго нещо, което носи по-голяма радост. Ще се радваме от родилия се Спасител Иисус Христос, който привлича към себе си всички хора, преди всичко слаби и ни прави едно семейство в който расте любовта. Затова Той е много важен. Сериозна среща със сериозно лице заслужава и сериозна подготовка. Точно това време на подготовка се нарича пост. Смисъла на поста е че : Той е пътя към смирението с Господа и с другите. Когато се смирим, разберем че сме заляти с радост, щастие и любов. Ето, колко е мощно смирението, с други думи – светата изповед. Знам, че не е лесно да се изповядаме, защото има много изкушения. Ще ви разкажа един сън на един свещеник, някои от вас го познават. Св.Йоан Боско бил един свят свещеник, който обичал младежи и преди всико искал да им помогне да станат добри и да растат и се развиват духовно.

Сънувах, че се намирам в църквата между много младежи, които се приготвяха за светата изповед. Голяма изненада беше, че някои от младежите имаха по три въжета вързани около врата. “Защо носиш тези три въжета около врата си?” Попитах един. “Махни ги!” “Не мога,” отговори. “Има някой, който ги държи зад мене.” Приближих се и видях, че отзад на младежа го боцкали два дълги рога; вгледах се по-добре и забелязах, че въжетата са в ръцете на едно грозно животно със страшен поглед.

Изпратих веднага един служител да ми донесе кана със светена вода. Междувременно забелязах, че и другите младежи имаха същия изрод зад гърба си. Взимайки светената вода като оръжие, попитах едно от тези животни: “Кой си?” Изродът изскърца със зъби и се уплаши и видях, че държи в ръцете си въжетата, така като човека, който управлява марионетката. “Какво правиш с тези три въжета? Говори, иначе ще те залея със светената вода!”

Животното се оплашило и се изгърбило. “Първото въже държи младежа да не изповяда всичките си грехове.” отговори с трепет. “А второто?” “Второто прави, че изчезва покаянието.” “А третото?” “Няма да ти кажа!” отвърна остро изродът. “Тогава ще те изкъпя със светената вода” отговорих аз. “Не, не! Ще говоря… Третото въже забранява на младежите да вземат на сериозно думите на свещенника и да ги изпълняват.” И сега вече разбрах всичко. Поръсих него и неговите другари. В момента те изчезнаха, крищейки толкова страшно, че се събудих…

Пожелавам ви, да намерите кураж за истинско смирение за да посрещнем Госта достойно и сериозно, с истинска радост. Тогава вярвам, че и месото от зколеното прасе ще има по-вкусно. Приятна подготовка за Рождество Христово!

Comments are closed