Св. Мария Доминика Мазарело

maria-mazzarelo(1837 – 1881)

Света Мария Доминика Мазарело е родена на 9 май 1837 г в Морнесе (Александрия). В семейството й била възпитавана в дълбока набожност и неуморима работа и това било тясно свързано с практично мислене и здрав разум. Тези черти се проявяват и по късно, когато е Настоятелка.

Когато е на 15 години се записва Общността на Дъщерите на Дева Мария Непорочна и започва апостолска дейност сред момичета.

Когато е на 27 години се разболява от тиф. Тази сериозна болест има силен духовен отзвук: усещането за физическа слабост от една страна прави по-дълбоко задълбочаване в Бога, а от друга страна я подтиква да отвори шивашка работилница с цел да научи момичетата на занаят, молитва и любов към Бога.

Благодарение на интензивното участие в Тайнствата и под мъдрото и светло ръководство на Свещеник Пестарино, прави голям напредък в духовния живот. По време на първото посещение на Св. Йоан Боско в Морнесе (1864 г) ще каже: „Дон Боско е Светец аз го чувствам”.

През 1872 г Дон Боско я избира за инициирането на Обществото на Дъщерите на Дева Мария Помощница. Като настоятелка тя се оказва талантлива във формирането и като наставница в духовния живот; имала харизма на лъчезарна и пламенна радост, излъчвайки радост и включвайки поредни момичета в мисията на посвещаване им за възпитаването на жени.

Обществото се развивало бързо. В момента на смъртта тя оставя на Дъщерите си традиции на възпитани цялостно пропити с евангелски ценности: търсене на Бога с който се запознаваме по време на катехизис и гореща любов, отговорност в работата, искреност и смирение, суровост на живота и радост от даряването на себе си.

Умира в Низа Монферато на 14 май 1881 г. Провъзгласена е за блажена на 20 ноември 1938 г; канонизирана е на 24 юни 1951 г.

Нейните мощи почиват в Базиликата Дева Мария Помощница в Торино.

Възпоменанието (Празника) й се чества на 13 май.

Comments are closed