Подкрепете ни!

„Най-много напредва в развитието си този, който помага в развитието на другите.”

Желаем да помогнем на родителите и институциите в България за възпитанието, образованието и личностното развитие на децата и младите хора. Можете да си сътрудничите с нас.

Как можете да си сътрудничите с нас?

Молитвено – без молитва няма да стане нищо, затова благодарим за всички ваша молитви и жертви, които принасяте.

Доброволна служба – можете да се включите в нашите дейности (преводи, администрация, писане на проекти, реклама…).

Финансово – благодарим и за финансова подкрепа, защото без нея не бихме могли да организираме дейностите си. Ако желаете да ни подкрепите, можете чрез банкова сметка BG28RZBB91551426739200 или лично на всеки салезианин.

Материално – материални неща могат да бъдат: спортни принадлежности, игри, материал за кръжоците, ателиета и занималните, туристически принадлежности и всичко друго, което ни е нужно за работа с деца и младежи. Ако искате да ни подкрепите материално, молим Ви за предварителна консултация.

Comments are closed