Салезианска педагогика

Възпитанието на младежа е едно от най-трудните неща в света. Всеки родител и възпитател се интересува, по какъв начин да възпита своето или му поверено дете. От историята на педагогиката (теория на възпитанието) можем да научим на много различни теории и начини на възпитанието. Св. Йоан Боско ни предложи особен възпитателен метод, който научил от Библията. Разбрал, че също както Бог се справя с човека (за което ни свидетелствува Библията), така също възпитателят трябва да се справя с повереното му дете и младеж. От Библията научаваме, че Бог е Любов и много ни обича. Така и възпитателят, по възпитателен метод на св. Йоан Боско, трябва да обича поверените му младежи. И неговата обич трябва да се осъществи чрез активното присъствие, чрез това, че възпитателят е винаги готов да посрещне, да помогне, да съветва, да каже хубава дума и да направи забележка на младежа.

Както казахме, възпитанието е най-трудното нещо в света. Салезианите, въпреки си имат своя особен начин на работа и възпитанието, знаят, че във възпитанието на едно дете и младеж трябва да сътрудничат с родителите, с институции и с единствени доброволци, които искат да се включат във възпитателен процес. Всичките, които могат и искат, са канени да сътрудничат върху възпитанието на младежи, защото само по-такъв начин можем да подобрим света.

Нашето послание е насочено към младежите, особено най-потребните. Заради това се опитваме да сътрудничим с хора (родители, доброволци, аниматори, отговорници, приятели на делото и представители на институции, които запознаваме с нашия метод), които искат и могат да работят с младежи. Заедно с тях се опитваме да подготвим възпитателен план, насочен към единствените младежи. Планът трябва да включва стремеж за изграждане на хубавата среда, която подкрепява и развива личността на младежа, осъществена чрез подготвена програма и насочена към всестранното човешко и християнско развитие. Това не може да стане, ако младежът не усеща нашия център като дом, където е приет и обичан, като училище, където се запознава с нови неща полезни за неговия живот, като игрище, където може да се забавлява и като място, където може да разбере смисълът на живота си и където ако иска, може да се срещне с Бог.

Педагогически метод на салезианите се нарича “превантивна система”.

Comments are closed