Бл. Филип Риналди

rinaldiРоден на 28 май 1856год. в Монферато. На 22 годишна възраст е бил вдъхновен от работата на св. Йоан Боско.

Като свещеник е бил натоварен с грижите да формира младите семинаристи. През 1899год. Михаил Руа го изпраща като директор на обществото в Сария, Испания и по-късно като провинциал. В тази роля той допринесъл много за развитието на Салезианите в Испания.

Викарий на главния настоятел

След провъзгласяването му за викарий на главния настоятел дарбите му като свещеник и плодовете, които начинанията му дават, стават все по-очевидни. Той основава организационни центрове, които предлагат духовна и социална подкрепа на млади работещи жени, планира издателски дейности, и заедно с това води и напътства сестрите салезианки през особено чувствителен период от историята им. Той отдава гореща подкрепа и на Сътрудниците и основава Световните федерации на past-pupils (мъже и жени).

Главния настоятел

Чрез съвместната си работа с Поклоници на Дева Мария, Помощница на християните, той открива нови възможности за водене на свят християнски живот без изолация и го превръща в реалност. Тази група по-късно бива наречена “Доброволците на Дон Боско”. Той е избран за главен настоятел през 1922г. “Единственото, което липсва на Филип Риналди, е гласът на Дон Боско: той притежава всичко останало” казва сестра Франчезия.

Учител на духовен живот

Той е използвал цялата си енергия в адаптирането на духа на Дон Боско през времената. Направил е много за развитието на салезианските ученици и е бил учител по духовност. Работил е за обновяването на духовния живот на салезианите с голяма вяра в Господ и безкрайна вяра в Св. Богородица. Интересува се от мисионерството, и затова изпраща много млади салезиани да изучават нови езици и местни обичаи, за да бъде евангелизацията по-ефективна.

Умира на 5 декември 1931год. Останките му са почитани в криптата в базиликата “Дева Мария, Помощница на християните”.

Паметта му се почита на 5 декември.
Беатифициран е на 29 април 1990год. от папа Йоан Павел II.

Comments are closed