Салезиански център за младежи

Нашите центрове могат да бъдат посещавани от всички млади хора, без значение какво е религиозното им убеждение или социално положение. Центровете не служат само за социална работа, разрешаване на социални проблеми или за прекаране на свободното им време, а да създадат за децата и младежите едно място, което да възприемат като “свое”. Интересите си разделяме на 4 области. Тези 4 области описваме с имената на институциите, които са:

1). дом;

2). училище;

3). игрище;

4). църква.

1. ДОМ: Място, където децата и младежите се чувстват добре и го смятат за “свое”. Където се чувстват като у дома си и намират хора, които ги слушат, помагат им в живота и допълват това, което липсва у децата и младежите, и което не им дава собственото семейство. Също ги учим на толерантност и отговорност един към друг.

2. УЧИЛИЩЕ: В занималните, кръжоците, ателиета и курсовете, в които са включени децата и младежите, придобиват нови знания, умения, таланти, способности и отново им се обяснява това, което не разбират. Новите знания са свързани с областта на етиката, християнските ценности, Библията, вярата в Бога и Исус Христос и др.

3. ИГРИЩЕ: Помагаме за създаване на нови приятелски взаимоотношения, които стоят на по-качествена основа. Чрез игрите, забавленията, програмите и спорта, учим децата и младежите да общуват с другите, да си сътрудничат, да развиват логическо и практично мислене, да изкарват излишната си енергия и да се учат на ред, правила, както и да се борят със своите лични граници.

4. ЦЪРКВА : Желаем също да се запознаят лично с Исус Христос като своя спасител, защото вярваме, че животът тук на земята свършва и нашето тяло и моментна реалност е временно нещо. Заради това се опитваме да им разширяваме духовните хоризонти и да ги учим как да изграждат истинско взаимоотношение с Исус Христос, как да повярват в него, въпреки че максимално уважаваме тяхната свобода или принадлежност към друга християнска църква или религия.

В нашите центрове предлагаме:

· Библейски часове и катехизис;

· Занимални;

· Кръжоци и ателиета (свирене на музикални инструменти, танци, изобразително изкуство, чужд език…);

· Спорт (футбол, тенис на маса, билярд, дартс, фитнес);

· Екскурзии;

· Турнири.

Центровете ни:

Запознайте се също с нашия начин на работа

pg39-62-oratorio-centur-za-deca-i-mladeji

Comments are closed