За салезианите

Салезианите на Дон Боско е монашеско общество на Католическата църква.

Нашата мисия е работата с деца и младежи чрез грижата за цялостното им развитие, защита на техните права и запознанието им с евангелието на Исус Христос като пътят към личното им спасение. Възпитетелния метод, който използваме в работата си с децата и младежи се нарича “превантивна система”.

В сътрудничество с родителите (ако се интересуват) се опитваме да им помогнем на децата и младежите да развиват своя интелект и умения, нужни за пълноценен живот, да създават добри отношения с другите хора, да се ориентират в живота, да се предпазват от злото и всякакъв вид зависимост и ограбване на свободата им, да използват пълноценно свободното си време, заедно със своите връстници, както и да намерят Исус Христос като своя истински спасител.

Живеем според примера на свети Йоан Боско (1815-1888),

който е основал нашето общество. Той е живял в Торино (Италия), където помагал на бедни момчета и младежи от улицата. Приютявал ги и се опитвал да ги възпитава и образова, за да могат да се интегрират в обществото като почтени граждани и добри християни.

Днес по света има повече от 16000 салезиани, намиращи се в повече от 130 държави на различни точки от земното кълбо.

В България, ние салезианите, живеем от 1994 година. Седалището ни е в град Казанлък. В момента нашето общество наброява 7 монаха. Освен работата с деца, обслужваме 5 енории и помагаме в социалната сфера, заради която учредихме фондация “Дон Боско България”.

pg04-1-seme-i-durvo1

Comments are closed