Среща на екипа на фондацията

Среща на екипаНа 22-24 март в Казанлък проведохме среща на екипа на фондация “Дон Боско Бългрария.” Целта на тези срещи е сближаване между хората в екипа, както и за да обсъдим по-детайлно общата стратегия и методи, по които работим с децата от ромския квартал.

Имахме няколко беседи и дискусии. Говорехме за личния пример във възпитанието, за работата в екип, както и за преосмислянето на Превантивната система, според която се ръководим.

Направихме си и разходка по пътя за Бужлуджа.

Среща на екипаСреща на екипаСреща на екипаСреща на екипаСреща на екипаСреща на екипа

Оригинална публикация: http://www.fondaciadonboskobg.org/?p=2913

Comments are closed