Илюзионно шоу в малките групови домове в Стара Загора

На 14 юни за втора поредна година илюзионистът Андрей Михов изнесе шоу с фокуси за децата от два от центровете за настаняване от семеен тип „Малък групов дом“ в Стара Загора. Идва по покана на фондация „Дон Боско България“, която провежда обучителни занятия в три от петте домове от този тип в Стара Загора. Андрей е носител на специалната награда от Националния преглед на българската магия 2011, проведена в ресторанта на Астор, с участието на повечето илюзионисти в страната.

На следващия ден Андрей радваше с фокусите си и децата от ромския квартал в Стара Загора на тържество по случай завършването на учебната година.

Оригинална статия: http://www.fondaciadonboskobg.org/?p=1500

Comments are closed