За нас

 

               За католическата монашеска общност Салезиани на Дон Боско

Салезианите на Дон Боско е монашеско общество на Католическата църква. Основател на нашето общество е италианският свещеник свети Йоан Боско (1815-1888). Главният настоятел на салезианите се казва о. Паскал Чавез.

Мисията на Салезианите на Дон Боско е работа върху възпитанието, образоването и личностното развитие на деца и младежи. Поради това основаваме различни центрове за деца и младежи и други дейности.

Салезианите живеят своето монашество като свещеници или коадютори (братя монаси). Работят в 130 държави в света и броят на членовете навишава 16000 души. В България работят 7 монаха в градовете Казанлък, Стара Загора и Ямбол.

За повече информация www.sdb.org

                        Дейността на салезианите у нас и в света:

Салезианите се ангажират в социална, религиозна, културна, педагогическа и материална помощ на младите хора в:

·      Центрове за деца и младежи;

·      Срещи с деца и младежи през уикендите или ваканциите;

·      Училища и професионални училища;

·      Интернати;

·      Работа с деца и младежи в риск;

·      Организиране на помощи за изостаналите страни;

·      Социална комуникация;

·      Мисия;

·      Възвестяване на Евангелието;

·      Енории.

Нашият възпитателен метод, който е създаден от св. Йоан Боско, се нарича “превантивна система”

                        Какво означава „превантивната система”, според която живеят Салезианите на Дон Боско, цялото салезианско семейство и неговите сътрудници?

Схематично можем да я представим според тяхното лого:

Това е къща, коeто означава, че при салезианите царува семеен дух. При тях младежите намират място, където се чувстват добре, където се радват, чувстват, че са обичани и се обичат.

Това са хора, които заедно вървят по пътя към Исус Христос и се подкрепят.

Това е стрелката, която посочва към небето, към Бога, защото от Господа произлиза всяко добро.

                        “Превантивната система” е изградена върху три основи:

Любовта – Младежите трябва да чувстват, че ги обичаме;

Разум – Стараем се за доброто на младия човек. Възпитаваме го да стане отговорен гражданин и добър християнин чрез разумно и ясно поставени правила.

Вяра – Вярваме в Бог – Отца и Сина и Светия Дух, който е добър и който ни подтиква да обърнем внимание на децата и младежите.

За повече информация вижте “Салезианска педагогика” и “Превантивна система

Comments are closed