Лагери

Салезианите на Дон Боско всяка година организират лагери.vac-1032

Характерно за лагерите им е да прекарват време заедно с децата в семейна атмосфера, която включва отговорности и забавления. Ръководителите на лагера имат за цел да възпитават целия човек – да развиват при него разума и уменията, да го учат на истински взаимоотношения и разрешаване на конфликтите, да го научат на хигиена, ако тези навици не са придобити вкъщи и да се научи да създава взаимоотношение с Исус Христос чрез молитва, литургия, духовни програми. Естествено, не липсва забавление и спорт. Програмата на лагера включва:
(1) Етапната игра – игра с тема, която се играе през целия лагер, създава основна тема на лагера, която изисква усилие от децата и младежите, за да изпълняват задачите, произлизащи от нея до края. Етапната игра винаги завършва с малка награда, с която се оценяват усилията на децата и младежите.
(2) Темите – по време на лагера се говори на различни християнски и етични теми.
(3) Молитва и литургия, където желаем да присъстват децата поради спазването на семейната атмосфера.
(4) Игри и забавления.
(5) Обща трапеза – децата и младежите се учат да се хранят заедно в определено време, да уважават труда на другите, понеже и самите те участват в подготовката на храната чрез дежурство в кухнята. Учат се да белят картофи, зеленчуци, да режат хляб и т.н. – всичко под професионално наблюдение.
За децата и младежите отговаря главен ръководител, който има за тази задача подготвен екип, включващ аниматори (доброволци, които не е нужно да са пълнолетни, но са подготвени за това и знаят своите задължения), медицинско лице, готвач/ка и свещеник.

Цената на лагера на ден е 10 лева, но изплащането й не е най-важното условие, за да може детето да присъства на лагера.

Ако желаете вашето дете да участва в на нашия лагер, изтеглете заявката и я изпратете по пощата до края на месец май. Изтеглете от тук.

Лагерите през лятото тази година вижте в календара на събитията.

Снимки от миналите лагери

Comments are closed