Посещение в Германия (7. – 11. 5. 2007)

Статя която написаха за нас в сайта www.amoeneburg.de.

Седмица на Европа в Аменебург: Училището св. Мартин поъдрави младежи от България.

От десет години училището св. Мартин в Мардорф поддържа контакти с един проект за младежи в българския град Казанлък. В рамките на програмата “седмица на Европа” група от 7 младежи на възраст от 15 до 19 години посетиха град Аменебург.Те са пътували два дена със автобус през Прага под ръководство на чешкия отец Мартин, който беше като преводач. Цялата група беше тържествено посрещната. След като си починаха от пътуването и от първите впечатления от Германия, те посетиха кметството на град Аменебург заедно с бившия директор на училището господин Малик, г-жа Леммер и г-жа Цихнер. Там ги прие кметът на Аменебург, за да обменят и обсъдят ситуацията както в Германия, така и в България. След срещата беше направена снимка за спомен до местния фонтан на площада.

По време на разговора бяха обсъждани много теми. Например как живеят младежите в Казанлък, какви са условия за живота и образованието за младежи и семейства. Също бяха обсъждани условията за развитието на двете държави на местно и държавно ниво. Младежите разказаха, че помагат доброволно в центъра за деца и младежи ОАЗИС. Те сами са били посетители на този център, когато са били малки и сега искат да помагат на новите посетители, за да върнат грижите и подкрепата, която сами са били получили. Център за деца и младежи ОАЗИС вече от десет години е подкрепян от училището св. Мартин в Мардорф.

Младежите, които почти всички за първи път посетиха Германия, искаха да се запознаят през седмицата със самия начин на живот и да контактуват с нови хора. Затова бяха настанени в семействата и училището подготвило за тях много хубава програма. Върха на програмата беше посещението на град Франкфурт на Майн.

Главният проблем, който младежите виждат в България е липсващата ефективност на администрцията, бирокрацията и недостатъчно екологичната система. От влизането на България в ЕС младите хора очакват подобряване в горе споменатите проблеми. Въпреки това се оказа, че начина на живота на младежите в Германия и в България не се различава много.

Comments are closed