Молитвени нужди за месец юли

  • Господи, благодарим Ти за 150 години на Салезианското монашеско общество и молим те, тази година да бъде пълна с благодат, лично покаяние и отдаденост към Бог и младите хора.
  • Нека помолим Господ да благослови, пази и закриля, под покровителство на Св. Богородица, Помощница на християните, всички деца, младежи, аниматори и ръководители по време на лагери, срещи и през цяла ваканция.
  • Нека помолим Господ за салезиани в северна Африка, за мисионери и доброволци, за да всеки ден намират сили и кураж при възвестяването на Евангелие и да свидетелстват за Исус Христос с радост и възхищение.

Comments are closed