Молете се заедно с нас деветница на св. Богородица, Помощница на християните

Деветница започва на 15 май и свършва на 23 май в навечерието на празника, когато салезианите празнуват св. Богородица, Помощница на християните.

Текстът на деветницата.

Comments are closed