(Български) Ръкополагане за дякон на Брандон Фигера, 10. юни 2023, гр. Торино, Италия

Comments are closed