Курс за аниматори 15-17.06.2018 град Казанлък

IMG_0617
IMG_0531
IMG_0336
IMG_0543
IMG_0551
IMG_0534
IMG_0351
IMG_0615
IMG_0581

“Последната среща на aниматорския курс 2016-2018 г. мина повече от прекрасно. За жалост не успяхме да се съберем цялата група и беше някак празно без тези, които не дойдоха, но въпреки това ние се забавлявахме и от тяхно име. Радвам се, че имахме възможност да посетим отците в Стара Загора – да видим строежа и да се запознаем с работата им. В събота вечер имахме възможност да гледаме филмчетата, които заснехме сами. Те показваха начина, по който ние сме преживяли тези две години на курса. Аз лично съдя, че всички са се забавлявали много, защото филмчетата и на двата отбора бяха различни спомени, когато сме се смяли. И наистина е така, беше ни много забавно.” Теодора-Емануела
Основни организатори на курса бяха Вероника Кобзова, ЕДС доброволец по проект “Образование vs. Бедност”, съфинасиран по Програмата на ЕС “Еразъм+”, Михал Шарлак, доброволец и Андрей Михов, един от първите аниматори обучени от Салезианите на Дон Боско.
IMG_0449
IMG_0582
IMG_0591
IMG_0596
IMG_0440
IMG_0485
IMG_0511
IMG_0557
IMG_0559

Comments are closed