Кръстен път на Велики петък, гр. Стара Загора/Way of the cross on the Great Friday, town of Stara Zagora

IMG_0066IMG_0073
IMG_0086IMG_0089
IMG_0103IMG_0104
IMG_0111IMG_0120

“На 6-ти април 2018 се състоя Кръстен път организиран от нашите доброволки. Първата спирка беше при офиса на фондация „Дон Боско България“,а последната спирка беше на хълма зад Махалата. На този Кръстен път минахме през Махалата и на половината от пътя се отбихме през новата църква. Специалното тази година беше, че децата играха театър на всяко спиране. В този Кръстен път участваха около 25 души.”
о. Донбор Жирва сдб

IMG_0136IMG_0143
IMG_0155IMG_0158
IMG_0164

Comments are closed