Бедни вечер

   Преди много години животните решили да се съберат и да празнуват заедно Коледа. Лисицата запитала катеричката: “Какво означава за теб Коледа?” Катеричката отговорила: “За мене Коледа представлява преди всичко хубаво дърво, което е украсено, с много свещи и със шоколадчета, които толкова обичам.” Лисицата добавила своята представа: “Разбира се, че не може да липсва печена гъска. Без това за мене не би била истинска Коледа.” В разговора се включила мечката: “Питка. На Коледа трябва да има голяма питка.” Своето мнение за Коледата също изказала шарената сврака: “За мене най–важно е да има хубави и бляскави бижута. По време на Kоледа трябва всичко да блесне.” Също и волът искал да се чуе неговият глас и казал: “Истинска Коледа е тогава, когато има шампанско. Аз мога да изпия поне две бутилки.” Магарето, което вече не могло да издържи, взело думата: “Воле, ти да не си полудял? Нали през Коледа е най–важен Исус. Вече си забравил за това? Вече си забравил какво преживяхме в онази прекрасна нощ преди години във Витлеем?” Волът се засрамил, навел главата си и прошепнал: “Дали знаят за това хората?”

Хората по принцип знаят, че Исус се роди като малко дете в една пещера, близо до град Витлеем. Но за съжаление, ако днес ги попитаме какво лично за тях представляват коледните празници, мнозина от тях ще отговорят като лисицата, катеричката, мечката, шарената сврака или вола. За много хора днес коледните празници представляват преди всичко време, когато много се яде, когато се получават подаръци, когато могат да посрещнат своите близки и познати. Жените сигурно ще добавят, че Коледните празници се свързват преди всичко с много работа, защото има голямо чистене и много готвене. Но не знам колко хора ще отговорят като магарето в случката – че най–важното на този празник е, че Исус се роди като малко дете.

Всъщност, едва ли е толкова важно да си припомним, че преди две хиляди години Исус се роди в една пещера като малко дете. Тогава кое е важното за този празник? Най–важното е той да помогне на човека да се спре, да помисли върху това колко Бог ни обича и че е бил готов да изпрати своя любим син тук на земята.

Пожелавам ви да имате кураж да оставите Исус да се роди във вашето сърце.

Comments are closed