Аниматорски курс 12-14.01.2018, град Казанлък/ Course for animators 12-14.01.2018, town of Kazanlak

IMG_8579IMG_8574
IMG_8589IMG_8591
IMG_8593IMG_8606
IMG_8617IMG_8620
IMG_8641IMG_8620
IMG_8643IMG_8651
IMG_8655IMG_8657
IMG_8658
Макар че за тази аниматорска група уикендът 12. – 14. 1. беше тяхната втора среща, всички изглеждаха така, сякаш се познават вече от времето, когато са били още малки деца. Програмата на срещата беше свързана с темата “Педагогика”. Научихме интересни неща и се опитахме през игри да ги приложим в практиката. Научихме и няколко нови игри, които ще ни помагат при работа с деца.
Сестра Надя ни запозна със сестрите бенедиктинки, а О. Георги говори за педагогиката според салезианската превантивна сустема.
Както обикновено, пяхме, смяхме се, играхме – просто бяхме заедно. Вярвам, че всички ще се сещат с усмивка на лицето си за втората среща на тази аниматорска група в Казанлък.”
Томаш Райхъл, ЕДС доброволец, проект “Образование vs. Бедност”, 2017-1-BG01-KA105-035856, съфинансиран по пограмата на ЕК “Еразъм+
IMG_8661IMG_8666
IMG_8668IMG_8679
IMG_8682IMG_8683
IMG_8684IMG_8686
IMG_8687IMG_8692
IMG_8695IMG_8696
IMG_8703IMG_8710
IMG_8723IMG_8727
IMG_8737

Comments are closed