Кръщение на Анета и Гюзел/Baptism of Aneta and Gyuzel

IMG_0174IMG_0136IMG_0083 (1)IMG_0184

На Томина неделя – 23.04.2017 г. в нашата църква в град Стара Загора /”Св.св. Кирил и Методий”/ станахме свидетели на едно ново начало. Началото на християнския живот – св. Кръщение, което приеха две момичета Анета и Гюзел. Това начало бе повод за едно голямо тържество и за радост на две семейства, които позволиха на тези деца да станат Христови, а в същото време да станат и членовете на църквата. В тържеството участваха много деца и родители – напълнихме нашата малка църква. За в бъдеще пожелаваме на Анета и Гюзел дълбока вяра в Иисус Христос, и верен и активен христиански живот.

IMG_0270IMG_0291IMG_0344

Comments are closed