Следлагерна среща в Казанлък 05.11.2016

sledlagerna_1

sledlagerna_2

sledlagerna_3

Comments are closed