Духовни упражнения за ромските младежи от Стара Загора

Духовни упражненияС младежите от ромския квартал в Стара Загора имахме духовни упражнения през април в Казанлък. С момчетата ги проведохме на 20-ти, а с момичетата – на 27-ми. Разглеждахме две теми: за съвестта и за прошката. И с двете групи програмата беше почти идентична. Сутринта правихме ръкоделие от цветен ориз върху картон. Темата на ръкоделието: „Пътят на живота ми към Исус”. Следобеда имахме кръстен път. На всяка спирка правихме жива картина по време на молитвата. Имахме време да размишляваме за живота си и за лична молитва. Освен това, играехме и се молихме в тишина.

Comments are closed