Летен лагер за момичета 2012

Лагерът се проведе от 10 до 17 юли на хижа „ Малка Бузлужда” – Стара Планина. Темата на лагера бе първият филм от хрониките на Нарния. Имахме момичета от София, Пловдив, Куклен и Ямбол. Шеф на лагера беше Вероника. Имахме и доброволки от Чехия. Те бяха страхотни. Отците, които бяха с нас, бяха отец Мартин и отец Антон.




Самият лагер премина в духа на Нарния. Всяка етапна игра, започваше с едно специално преминаване през порта, която беше направена и която символизираше Нарния. Всеки ден момичета имаха катехизис, на него се разглеждаха теми свързани със кръщението, причастието, миропомазването, брака, свещенството, масловещенството, и изповед.

Освен катехизис, бяха подготвени и различни ателиета. Момичета се учеха как изработват различни неща от плат, гипс, правиха цветни пръчки, занимания с маниста. Вечерните програми бяха разнообразни, провеждаха се различни игри. Имаше бал, нощна игра, познавателни игри. Момичетата бяха на възраст до 14 години, разделени в 3 отбора.

Петя Царова,

Аниматор

Comments are closed