Награждаване на отличници в ромския квартал на Стара Загора

Comments are closed