Олимпиада „български думи“ организират чешки доброволки в ромския квартал.

Comments are closed