Запис в С курс за аниматори

Скъпи младежи, които искате да се запишете в аниматорски курс.

Моля ви, до 1 ноември 2010 г. да изпратите e-mail (jardafogl@gmail.com) на о. Ярослав Фогл, в който ще потвърдите своето участие в новия курс. Своето присъствие потвърдете чрез попълнен формуляр, който можете да изтеглите тука.

Погледни също:

Диплянка 1диплянка 2

Повече информации в сайта за аниматори

Comments are closed