В началото бе Словото

dobaПоздравявам ви от сърце в постното време. Искам да използвам думи от писмото, озаглавено:

“Великата сила на думата или В началото бе Словото.

Във втората неделя на поста четохме в източен обред от еванглие на св.Марко 2,1-12 изцеление на разслабения.

Исус прощава греховете му от страна на болния и с друга дума лекува тялото му. Човекшката думата си има огромна сила, но Словото Божие вобще.

1. Думата може да убие.

Ако един от нас постоянно чува: толкова си ужасен, некадърен, глупак…” в крайна сметка ще повярва на тези думи. Понякога емоционалното насилие или изтезания от може да бъде дори по-лошо, отколкото физическото насилие. Нямате синини, няма видими белези, раните са вътре, болят и парят.

2. Думата може да лекува и да събуди живот.

Защо е толкова важно, феновете да подкрепят спортистите?

Защото, това ги насърчава и мотивира.

Айде наште.Често в спорта се говори за психика. Освен талант и обучение, спортистите следва да бъдат убедени, че наистина са добри и имат талант. Всеки човек, без изключениеима нужда да чуе добри думи себе си. “Ти си красива, ти си умна, обичам те, можеш да го направиш.” “Ти си добър, ти го можеш! Опитай се да откриеш това, което е вътре в теб. “

3. Когато Словото става плът?

Това се случи, когато Исус дойде на света и би трябвало да се случва и в нашия живот. Когато четем Библията, един стих, който сме чели толкова много пъти изведнъж оживява в нас, той ще става за нас слово, което ние разбираме, което ни докосва в този момент и го приемаме за своя истина. Например: :”Не отказвай да направиш добро за своя ближен, когато имаш възможност да го направиш”

4. Речта може да бъде източник на недоразумение.

Знам, че един човек, с когото, въпреки взаимните ни усилия, трудно се разбираме, въпреки че и двамат говорим един и същ език. Като че ли благодарение на образованието, различния жизнен опит и среда, думите означават различни неща за всеки от нас, носят различен смисъл. Нашият диалог не върви гладко и разбирането е трудно. Това остава една загадка за мен.

5. Думата може напълно да промени живота ти.

Така например съпружеския обет променя коренно човешкия живот. Исус Христовата покана “Върви след Мене! също променя нашите планове. Благодарение на осветяващите думи, Исус става храна. Ние можем да се храним не само хляб, но и с Божието слово. Има думи в Свещеното писание, които ни правят щастливи, думи, които ни предупреждават и думи, които ни свидетелстват за греха.

6. Изглежда, че обратното на Словото е мълчанието.

Но понякога мълчанието говори по-силно от думите. Мълчанието може да бъде мирно и тихо. Но то също може да бъде зловещо мълчание, както “затишие пред буря. Когато запазям мълчание по време на караница, измъчваме ближния повече, отколкото ако крещим.

Такова мълчание може да подлуди човек.

7. Един от най-големите дарове, които можем да дадем един на друг, е да чуваме другия.

Били ли сте някога свидетели на подобен разговор:

двама души в автобуса или двама души пред лекарския кабинет?

Понякога това са два отделни монолога.

Всеки говори само от себе и, без да се вслушва, в това, което говори “събеседника”.

Понякога човек няма нужда от съвет и благодарение на мен като слушател, успява да си намести мислите в главата, и чувства, че го приемам с уважение и че е важен за мен.

И накрая, опитайте се да прочетете от Светото писание от посл. на св. Павел до ЕфесяниЕфес 4,1 до 5,1, но преди всичко Ефес 4,29.

Пожелавам благословени дни на постното време с Божието слово. Тези примери да Ви помогнат да размишлявате върху Него и да бъдете съзнателни за думите които излизат от сърцето и устата Ви.

о. Петр Немец

Comments are closed